Latest Posts

Çocuklara ödev yapma alışkanlığı nasıl kazandırılır

  • 0 comments

Çocukların ödev yapma alışkanlığı sorumluluk duygusu ile alakalı olduğu için, çocuğun ödev konularına duyduğu ilgi ile de doğrudan bir alaka içerir. İlgisini çekmeyen dersler ya da ödevler çocuğun üzerinde bir yük oluşturduğu gibi, çocuğun ödev yapma isteğini de büyük oranda etkiliyor. Çocuklar için ev ödevinin önemi Çocukların, ev ödevlerini bir sorumluluk yerine, öğrenme sürecinin bir parçası

Read more

Çocuklar için zeka gelişimi

  • 0 comments

Çocukların zeka gelişimi üzerinde yapılan çalışmalara göre, kalıtımın zeka üzerinde etkisi büyük olmakla birlikte, özellikle 0-3 yaş arasında çocuklar için büyük önem taşıyor. Çocuğun zekası doğduğu andan itibaren netleşmediği gibi belirli yaş aralıklarında netleşmeye ve gelişmeye başlar. 0-3 Yaş çocuklar için zeka gelişimi büyük önem taşıyor Çocukların büyümesi ve gelişmesinde, çocuğun zekasını geliştirecek aktivite ve

Read more

Çocuğu yemek yemeyen anne ve babalara tavsiyeler

  • 0 comments

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Erten Okumuş, çocuklara yemek yeme alışkanlığını kazandırmak adına anne ve babalara tavsiyelerde bulundu. Dr. Mine Erten Okumuş,”1-5  yaş arası çocuklarda yiyecekleri zorla yeme veya reddetme sıkça görülen bir sorundur. Bu çocukların yemek yeme şikayetiyle doktora başvurulduğunda yapılan fizik muayeneleri sonucunda çoğu normal boy ve kiloya sahiptir. Bu durum

Read more

Eğitim psikolojisi nedir, öğretmenin rolleri nelerdir

  • 0 comments

Eğitim ile psikolojinin kesiştiği alanı ifade eden eğitim psikolojisi, öğrenme olgusunu ve öğrencinin taşıdığı özellikler ile bu özelliklerin nasıl etkilendiğini araştırır. Eğitim psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencinin gelişimsel ve bireysel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konuları ele alır. Sınıfta çeşitli rolleri bulunan öğretmenin, bu rollerini yerine getirirken eğitim psikolojisinden yararlanması

Read more

İlkokul dönemindeki çocuklarda dikkat eksikliği

  • 0 comments

İlköğretim döneminde, kalemini sık sık düşürme, kalem açmak için yerinden kalkıp çöp kutusuna gitmesi, derste yanındaki arkadaşı ile sık sık iletişime geçmeye çalışması, konuşması, defterini, kitabını sıkça unutması, ilgisiz davranması, öğretmeni konu anlatırken göz göze iletişime geçmeden sağına soluna bakınması, soru yöneltildiğinde verilmesi gereken yanıtı verememesi ile anlaşılır. Bebeklik döneminde dikkat eksikliği nasıl önlenir? Oyuncakla

Read more

Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi özellikler bulunmalı

  • 0 comments

Yaratıcı Drama uygulaması boyunca ilk yönergeyi veren, değerlendiren ve yeniden uygulayan kişi olan öğretmenin sorumluluğu büyüktür. Öğretmen yaratıcı drama etkinliklerinin tüm aşamalarında, grubun algısını açık tutmalı ve kontrol altında tutabilmelidir. Yaratıcı Drama Öğretmeni etkinliğin konusunu belirlerken pek çok önemli noktayı göz önüne alır. Grupta yer alan çocukların düzeyine uygun, merak uyandıracak, mutluluk ve sevgi aşılayan,

Read more

Yaratıcı Drama etkinliklerinde ortamın önemi

  • 0 comments

Yaratıcı Drama çalışmalarında çalışılacak ortam ve mekan büyük önem taşımaktadır. Çocuğun daha kolay ve çabuk anlamasını, odaklanmasını sağlamak öğretmen tarafından oluşturulan iyi düzenlenmiş bir drama ortamından geçer. 14-16 kişinin rahat bir şekilde hareket edebileceği, çocuklar için güvenli, boş ve sessiz bir mekan ideal ortam olarak nitelendirilebilir. Çok geniş salonlar, grup içerisinde yer alan çocukların dikkatinin

Read more

Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi alanlar kullanılır?

  • 0 comments

Çocuğun doğal olarak içselleştirdiği rol oyunları, oyunlar oynayarak ve eğlenerek katıldığı sanatsal yaratmalar, yaratıcı dramada bir bir öğretim tekniği olarak kullanılır. Peki ama Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi alanlar kullanılır? * Doğaçlama: Anlık ortaya çıkan rol olarak tanımlanan doğaçlama, yaratıcı drama etkinlikleri esnasında belirtilen hedefe ulaşılması için kişilere birer rol tanımlanması olarak ifade edilebilir. Kısa bir

Read more

Eğitimde yaratıcı drama

  • 0 comments

Oyunu eğitim süreçlerine dahil edip yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan Yaratıcı drama, çocuğa beş duyusunun diğer organlarıyla aynı anda kullanabileceği ortamlar sunar. Çocuğun, gelişimi açısından önemli olan birçok istendik davranış kazanması ve yaşam biçimi halinde getirilmesini kolaylaştırır. Yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanırken, dilimizi güzel ve etkili kullanma, problem çözme, iletişim, girişimcilik, bilgi teknolojilerinden faydalanma, eleştirel

Read more

Çocukların yaratıcılığını engelleyen etmenler nelerdir?

  • 0 comments

Çocukların yaratıcılıklarının gelişimin desteklenmesi, eğitimci ve velilerin üzerinde önemle durmaları gereken bir noktadır. Pek çok anne baba, çocuklarının sorduğu sorulara cevap vermeyerek onların merakını söndürür, hayal gücünü engeller. Oysa ki çocukların yaratıcı olabilmesi için merakını sürdürmesi, sorularına cevap araması, dış dünya ile etkileşim halinde olması gerekir. Eğitim programlarında yaratıcılığın gelişmesi, algının artması, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe

Read more