Gelişim , olgunlaşma , büyüme

  • 0 comments

Eğitim durumu belli bir ortamda belli bir kişinin , belli bir kişiye , belli bir konuyu öğretmeye çalışması olarak resmedilebilir. Bu resimde öğrenci veya öğrenen birey önemli bir yer tutar, çünkü öğrenecek olan ve dolayısıyla eğitilecek olan kişi odur. Bu kısımda birey ele alınmaktadır. Birey her durumda gelişimin belli bir noktasındadır. İnsanlar yaşamları boyunca gelişme

Read more