Eğitim psikolojisi nedir, öğretmenin rolleri nelerdir

  • 0 comments

Eğitim ile psikolojinin kesiştiği alanı ifade eden eğitim psikolojisi, öğrenme olgusunu ve öğrencinin taşıdığı özellikler ile bu özelliklerin nasıl etkilendiğini araştırır. Eğitim psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencinin gelişimsel ve bireysel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konuları ele alır. Sınıfta çeşitli rolleri bulunan öğretmenin, bu rollerini yerine getirirken eğitim psikolojisinden yararlanması

Read more

Çocuklarda öğrenme nasıl sağlanmalı?

  • 0 comments

Eğitimcilerin öğrenme alanında gerekli bilgileri edindikleri bir disiplin olan eğitim psikolojisi, öğrenme kuramları, deneysel araştırmalardan edinilen öğrenme ile ilgili bulgular ve çocuk gelişiminin öğrenme ile olan ilişkisini temel alır. Öğretmenlerin çocukların gelişim düzeylerine uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri geliştirip müfredat ve program hazırlamaları gerektiğini işaret eden uzmanlar, yakın zamana dek çocuk gelişimcilerin görevinin belirli davranışlara

Read more