Eğitimde yaratıcı drama

  • 0 comments

Oyunu eğitim süreçlerine dahil edip yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan Yaratıcı drama, çocuğa beş duyusunun diğer organlarıyla aynı anda kullanabileceği ortamlar sunar. Çocuğun, gelişimi açısından önemli olan birçok istendik davranış kazanması ve yaşam biçimi halinde getirilmesini kolaylaştırır. Yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanırken, dilimizi güzel ve etkili kullanma, problem çözme, iletişim, girişimcilik, bilgi teknolojilerinden faydalanma, eleştirel

Read more