Eğitim psikolojisi nedir, öğretmenin rolleri nelerdir

  • 0 comments

Eğitim ile psikolojinin kesiştiği alanı ifade eden eğitim psikolojisi, öğrenme olgusunu ve öğrencinin taşıdığı özellikler ile bu özelliklerin nasıl etkilendiğini araştırır. Eğitim psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencinin gelişimsel ve bireysel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konuları ele alır. Sınıfta çeşitli rolleri bulunan öğretmenin, bu rollerini yerine getirirken eğitim psikolojisinden yararlanması

Read more