Yaratıcı Drama etkinliklerinde ortamın önemi

  • 0 comments

Yaratıcı Drama çalışmalarında çalışılacak ortam ve mekan büyük önem taşımaktadır. Çocuğun daha kolay ve çabuk anlamasını, odaklanmasını sağlamak öğretmen tarafından oluşturulan iyi düzenlenmiş bir drama ortamından geçer. 14-16 kişinin rahat bir şekilde hareket edebileceği, çocuklar için güvenli, boş ve sessiz bir mekan ideal ortam olarak nitelendirilebilir. Çok geniş salonlar, grup içerisinde yer alan çocukların dikkatinin

Read more

Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi alanlar kullanılır?

  • 0 comments

Çocuğun doğal olarak içselleştirdiği rol oyunları, oyunlar oynayarak ve eğlenerek katıldığı sanatsal yaratmalar, yaratıcı dramada bir bir öğretim tekniği olarak kullanılır. Peki ama Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi alanlar kullanılır? * Doğaçlama: Anlık ortaya çıkan rol olarak tanımlanan doğaçlama, yaratıcı drama etkinlikleri esnasında belirtilen hedefe ulaşılması için kişilere birer rol tanımlanması olarak ifade edilebilir. Kısa bir

Read more

Eğitimde yaratıcı drama

  • 0 comments

Oyunu eğitim süreçlerine dahil edip yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan Yaratıcı drama, çocuğa beş duyusunun diğer organlarıyla aynı anda kullanabileceği ortamlar sunar. Çocuğun, gelişimi açısından önemli olan birçok istendik davranış kazanması ve yaşam biçimi halinde getirilmesini kolaylaştırır. Yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanırken, dilimizi güzel ve etkili kullanma, problem çözme, iletişim, girişimcilik, bilgi teknolojilerinden faydalanma, eleştirel

Read more