Çocuğun doğduğu dünyayı anlama çabası sürekli devam eden ve basitten gittikçe karmaşık bir zihinsel düzen geliştirerek, çevresine uygun hale gelmesini sağlayan bir beceridir.

Bebek doğumunun ilk gününden itibaren çevresini keşfetme çabasına girer. Bu çabasında kullandığı temel araçlar doğuştan kendisinde var olan duyusal ve hareketsel yeteneklerdir.

Dokunma gibi basit duygusal verilerden, tutma ve emme gibi basit hareketlerden başlayarak çocuk, temel süreçlerin üzerine yenilerini koyarak çevrisini anlamaya çalışır.

Çocuk ilk olarak nesnelerin değişmezliğini keşfeder. İlk zamanlar bebek için nesne ancak kendi görsel alanı içindeyken vardır. Nesne ortadan kaldırılınca o nesnenin ortadan kaybolduğunu düşünen bebek, elindeki topun veya çıngırağın on dakika önce elinden alınan top veya çıngırak olduğunun bilincinde değildir. Bebek için her an yeni bir dünya var olur.

Bir yaşına doğru çocuk nesnenin değişmezliği kavramını algılamaya başlar. Gözü önünden kaldırılan nesneyi, etrafına veya masanın altına bakarak aramaya başlar.

İki yaşına doğru bebek dış nesne ve olayların iç temsilcilerini geliştirmeye başlar. Nesnenin sürekli var olduğunu ve göz önünden kaldırıldığında bile varlığına devam ettiğini anlayan çocuk, nesneyi bir süreç ile temsil etmeye başlar.