Yapılan araştırmalar ebeveynlerin tutarsız davranış sergilemesinin çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar “tutarsız anne baba tutumu”nu tanımlarken; anne ve babanın çocukla ilgili farklı farklı kararlar almasını, bugün bir konuyla ilgili bir karar alıp yarın o kararlarını değiştirmesini ve söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasını kastediyor.

Çocukların ebeveynlerinin davranışlarını rol model aldıklarını dile getiren uzmanlar, çocuğun gözlemci olduğunu, önce izleyip, sonra da o davranışı benimsediğini paylaşıyor.

Yani çocukların anlatılanları değil yaşadıklarını öğrendiklerini kaydeden uzmanlar, çocuğun gelişen ruhunu iyi etkilemenin anne ve babanın elinde olduğunu ifade ediyor. Kısacası anne ve babanın tutumlarının ortaya çıkacak eserin iyi mi kötü mü olacağını belirleyeceğini hatırlatan uzmanlar, çocuk eğitiminde iki temel unsur olan sevgi ve disiplinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Doğru bir disiplin uygulamasıyla çocuğun kendi kişiliğinin sınırlarını, sosyal sınırları ve sosyalleşme süreci içindeki bazı değerleri daha iyi öğrenebileceğinin üzerinde duran uzmanlar, bütün bunların çocuğa hayat becerileri kazandırdığını ve öğrenme sürecini hızlandırdığını hatırlatıyor.

Ebeveynlerin birbirinden farklı mesajlar vermesinin, çocuğun eğitiminde farkında olmadan yapılan en büyük hata olduğunu kaydeden uzmanlar, bir olay karşısında anne ve baba farklı mesajlar verirse çocuğun neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlayamayacağını savunuyor.