• Efendiler, izah etmek istiyorum ki ilk ilham ana baba kucağından sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır.
  • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadi durumu, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
  • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
  • Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur, yalnız bir yere ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.
  • Türk çocuklarından beklediğimiz şey, sağlam vücut, işlek zeka, temiz yürektir.
  • Kadınlarımızı “hakiki bir ana” alarak görmek istiyorsak, onları erkeklerden daha fazla okutup yetiştirmeliyiz.
  • Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.
  • Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse geri gidiyor demektir.
  • Büyük işler, önemli girişimler ancak ortak çalışma ile sağlanır.
  • Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye’nin geleceğine, kendi benliğine, sanatına ve geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir.