Çocukların aile içerisinde kurduğu diyaloglar, aile içerisindeki rolü çocuğun karakter özelliklerini büyük oranda etkiliyor. Bunun yanı sıra çocuğun anne ve babasıyla kuracağı sağlıklı iletişim kişilik gelişiminde önemli bir yer tutuyor.

Bebeklerin ilk iletişimi anne karnında başlar. Bu nedenle bebek anne karnındayken babanın anne ve bebekle yakından ilgilenmesi baba ile çocuk arasındaki iletişimin temelini atıyor. Genellikle anne karnındayken bebekle daha az ilgilenen babalar ileri ki zamanlarda çocuğuyla daha fazla mesafeli oluyor.

Baba-çocuk arasındaki ilişki

Yapılan araştırmalar sonucunda çalışanlar babaların çocuklarıyla toplamda 8 dakika geçirdiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde eğer anne de çalışıyorsa bu süre çocuk için oldukça azalmakta. Çocuğun kişisel gelişimini tamamladığı süreçte anne ve babasıyla fazla zaman geçirmemesi çocuğun öz güvenini de olumsuz etkileyen faktörlerden en önemlisidir.

Toplumda çocuk yetiştirmenin annenin görevi olarak düşünülmesi, babaların çocuklarla daha az ilgilenmesine neden oluyor. Çocukların her ihtiyaçlarıyla annenin ilgilenmesi, baba çocuk ilişkisinin mesafeli bir şekilde devam etmesine neden olduğu gibi; babanın yalnızca kural koyma, yasak getirme ya da sınırları belirleme noktasında aktif davranması, çocukların babalarıyla yakın ilişki kurmasını engelliyor.

Peki baba sağlıklı bir baba-kız ilişkisi için ne yapmalı? Nar Sanat Anaokulu olarak sizlere tavsiyelerimiz var.

  1. Babanın çocuğa zaman ayırması, çocuğu dinlemesi ve sorunlarıyla birebir ilgilenmesi, baba-çocuk ilişkisinde büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, babasıyla nitelikli vakit geçiren çocuklar, okulda daha başarılı olduğu gibi, güven duygusuna da daha fazla sahip oluyor.
  2. Hamilelik döneminde babanın bebekle ilgilenmesi de son derece önemli. Hamilelik döneminde ilgisiz davranan babalar, bebekle yeterince bağ kuramıyor.
  3. Bebeklik döneminde, babanın bebeğin temel ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bebeğin mamasının verilmesi, altının değiştirilmesi ya da uyutulması gibi süreçlerde babanın aktif rol oynaması büyük önem taşıyor.
  4. Babanın çocuğa karşı açık davranması, ilgi ve şefkat göstermesi, çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Baba sevgisi, çocuklara güven duygusu aşıladığı gibi, babanın anneyle olan ilişkisi de çocuğu doğrudan etkiliyor.
  5. Çocukla ortak ilgi alanları yaratmak, baba-çocuk ilişkisinde önemli bir yere sahip. Beraber alışverişe çıkmak, birlikte yemek yapmak ya da oyun oynamak çocuğun babasıyla nitelikli zaman geçirmesini sağladığı gibi, sağlıklı ilişki kurulmasına da ortam hazırlıyor.