Beden dilinin kullanılması da birinci yıl süresince gelişmeye bağlı farklılıkları hazırlar. Birinin yılın sonuna yaklaşırken bebekler başkalarıyla iletişim kurarlarken, objenin adını söylerken, onu göstermek ve nesneyi belirtmek için işaret etme yöntemini kullanırlar.

Bazen ikinci yıl boyunca gramer kurallarına uygun bir biçimde cümle oluşturabilmek için sözcükleri birleştirir ve beden dili kullanırlar. Sözel olmayan iletişim olarak isimlendirilen bu dönemi üçe ayırarak inceleyebiliriz.

0-5 aylar :  İletişim bebekle, bakan kişi arasında etkili sinyallerin yüz yüze alınıp verilmesidir.

6-18 aylar : Sözel olamayan iletişim becerilerini, kendisine, bir nesne veya olaya kişinin dikkatini çekmek için göz kontağı ve jestleri kullanmasını içerir. Bu dönemde çocuğun bu iletişimsel eylemeleri bir amaca yöneliktir.

19-24 aylar : Sözel olmayan işaretlerle birlikte sözel iletişim kullanımının arttığı dönemdir.

Bebeklerin konuşma öncesi dönemde dil gelişimi aşamalarına baktığımızda;

  1. Yenidoğan Dönemi ( 0-2 aylar ) : Reflesik davranışlar (arama,emme,yutma ). Konuşma sesinin üretimi için gerekli olan nefes alma , ağız ve yüz hareketlerinin kazanıldığı dönemdir. Bu dönemde farklılaşmış ağlamalar görülür. Farklılaşmamış ağlamalar refleksiftir. Bebeğin gereksinimini belirten tek iletişim yoludur.
  2. Gığıldama ( Cooing ) Dönemi ( 2-4 aylar ) : Ünlü seslerin uzatılması şeklinde görülür. Daha sonra bu seslerin sonuna ” h” eklenerek ” ah, eh , uh ” şeklinde sesler türetilebilir. ” k,g ” gibi yumuşak damak ve gırtlak seslerinin çıkarılması aşamasıdır.
  3. Mırıldanma ( Babbling ) Dönemi ( 4-6 aylar ) : Dil kontrolünün artmasıyla ünlü ve ünsüz seslerin çeşitlerini türeterek bunları tekrar etmekten hoşlanırlar. Buna vokal jimnastik adı verilir. Bebeğin tekrar etmekten hoşlandığı bu sesler ” ma-ma-ma ” , ” ba-ba-ba ” gibi seslerdir. Ses çıkartma için uyaran bebeğin kendisidir. ” P,b,m” gibi dudak seslerinin kullanımının başlaması da görülür.
  4. Mırıldanmanın Tekrarı ( Lalling ) Dönemi ( 7-9 aylar ) : Ünsüz-ünlü birleşimlerinin tekrarı ile birlikte ( ba-ba , ma-ma gibi ) ses üretimiyle işitmenin birleştirilmesi de sıklıkla görülür.
  5. Başkalarının Seslerini Taklit Etme Dönemi ( 9-11 aylar ) : Bebekler bu dönemde insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit ederler. Bu aşamaya kadar bebekler kendi temel ses repertuvarını kazanmışlardır. Bu aşamadan sonra bebekler artık anlamları araştırmaya ve kendi dillerini öğrenmeye hazırdırlar.
  6. Ses – Sözcükler ( Vocables ) Dönemi ( 11-14 aylar ) : Bu dönemde birbirine benzemeyen hece tekrarları yapılmaktadır. Cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu söylemlerde ritim, duraklama, ses değişimleri cümle kullanımlarına benzerlik gösterir.