cocuk-gelisiminde-cevre-etkisi

Gelişim çocukların sadece fiziksel olarak büyümeleri değildir, insan vücudundaki fiziksel, biyolojik, zihinsel, psikolojik tüm ilerlemeler bütünü ile gelişimin içerisindedir. Gelişim bir bütündür, bu bütünün içerisindeki her hangi bir noktada meydana gelecek aksaklıklar diğerlerini de olumsuz etkileyeceği için gelişimi sekteye uğratacaktır.

             Çevre kalıtımdan sonra gelişimi etkileyen en önemli faktördür. Çocuklar çevreden etkilenmeye daha annelerinin karnında iken başlarlar. Anne karnında annesinin geçirdiği travmalar, beslenmesi, annesinin çalışmak zorunda olduğundan dinlenememesi ve kendini aşırı yorması gibi nedenlerle çocuklar olumlu ya da olumsuz etkilenirler.

             Doğum sonrasında çevrenin gelişim üzerine etkisi daha artar. Çocukların doğuştan sahip oldukları kapasitesi çevrenin etkisi ile artıp azalabilmektedir. Çocuklar çok sağlıklı bireyler olarak dünyaya gelseler de anne ve babaların ona yaklaşımları, çevresindeki kişilerin tutumları, gelenek ve görenekler, çevre kirliliği, dengesiz beslenme, yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar gibi durumlar çocukların sağlıklarını kaybetmelerine neden olmaktadır.

             Çocukları etkileyen en önemli çevre faktörü ise anne ve babalarıdır, onların tutum ve davranışları çok önem arz etmektedir gelişimleri için. Anne ve babalar bu durumun farkında olmalılar ve çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmelilerdir. Çocukların sağlıklarından zeka gelişimlerine kadar bir çok konuda gelişimleri için en birinci faktör anne ve babalarıdır.

             Anne ve babaların çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması, öz bakım çalışmalarının yapılması, sağlıklı büyüyebilmeleri için güven ve huzur ortamının sağlanması, sorumluluk ve özgüven duygularının öğretilmesi ve en önemlisi onların mutlu edilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Her anne ve baba çocuklarına karşı olan görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirirse sağlıklı çocuklar büyüyecek ve topluma kazandırılacaktır.