Çocukların zeka gelişimi üzerinde yapılan çalışmalara göre, kalıtımın zeka üzerinde etkisi büyük olmakla birlikte, özellikle 0-3 yaş arasında çocuklar için büyük önem taşıyor. Çocuğun zekası doğduğu andan itibaren netleşmediği gibi belirli yaş aralıklarında netleşmeye ve gelişmeye başlar.

0-3 Yaş çocuklar için zeka gelişimi büyük önem taşıyor
Çocukların büyümesi ve gelişmesinde, çocuğun zekasını geliştirecek aktivite ve oyunları desteklemede anne ve babalara büyük iş düşüyor. Çocuğun 1 yaşından başlayarak onları doğru yönlendirmek ve onları zeka geliştirici aktivitelere yönlendirmek iq seviyesini arttırıyor. Beyin hücrelerinin en hızlı ve en çok geliştiği 0-5 yaş aralığında çocukların hem zekası büyük oranda belirleniyor hem de karakteri belirginleşmeye başlıyor.

Eğitim gören çocukların zeka gelişimi daha hızlı oluyor

Çocukların zeka gelişimi, 4 yaşına kadar önemli bir gelişme gösterdiği gibi, bu süreden sonra da özellikle 5-6 yaşlarına kadar artmaya devam ediyor. Washington Çocuk Eğitim Araştırma Merkezi özel eğitmenleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre çocuklarla yapılan etkinlikler çocukların zekasında önemli bir rol oynuyor. Dar gelirli 30 ailenin evine giderek, 15 aylık çocuklar ile bir saat etkinlik yapan özel eğitmenler, 6 ay sonra, çocuklar 21 aylık olduğunda yaptıkları zeka düzeyi araştırmasında özel eğitim gören çocukların, eğitim görmeyen çocuklara oranla zeka düzeylerinde 17 puanlık artış olduğunu saptamıştır.

Çocukların zeka gelişiminde anne ve babalara büyük görev düşüyor

Yapılan araştırmalara göre, çocukların zeka gelişiminde çocuğun yönlendirilmesi,  dil ile ilgili faaliyetlerde bulunması ve okuma yazmaya hazırlanması büyük önem taşıyor.  Bu nedenle anne ve babaların özellikle 0-4 yaş aralığında çocuklarla özel olarak ilgilenmeleri ve zeka gelişimine yardımcı olan oyunlar oynamaları gerekiyor. Çocuklarda zeka gelişimi konusunda alınan eğitim önem taşıdığı gibi, beynin sağlıklı beslenmesi de oldukça önemli. Dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarda beslenme alışkanlıklarına da ekstra önem vermesi şart.