Çocukların eğitim amaçlarına uygun olarak davranışlarının değiştirilebilmesi adına öğrenme sürecinin önemli bir kesiminin oluştuğu sınıfın öğrenmeye elverişli bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, sınıftaki öğrenme ortamının fiziksel ve psikolojik olarak iki yönü bulunduğunu göstermektedir.

Sınıfın fiziksel çevresi;  eğitim psikolojisinin bulgularına da dayanılarak, okul mimarlığı ve eğitim teknolojisinin alanları içine girmektedir.

Sınıfın psikolojik çevresi ise; eğitim psikolojisinin alanın içine girerken, sınıfın toplumsal, duygusal havasını ve yönetimini de içermektedir.

Uzmanlar bir sınıfın eğitim düzeyinin, öğrencinin kişilik özelliklerine uygun olmak zorunda olduğunun altını çizerken, öğrenciye uygun olmayan bir eğitim programı ile öğrencinin eğitimini sağlamanın olanaksız olduğunu kaydediyor.

Peki ama sınıf nasıl öğrenciye uydurulur?

SINIF SİSTEMİ

Öğrencilerin gelişim görevlerinin temel olarak ele alındığı, öğrencilerin hangi yaşta, hangi derslerin ne ağırlıkta ve en uygun hangi yöntemlerle verilmesi gerektiği araştırılarak oluşturulan bir sistemdir. Sınıf sisteminde, sınıfın taban ve tabanı oldukça kesin olarak belirtilmektedir. Üstün yetenekli bir öğrenci, sınıfın sınırları içinde kalırken, yetenekleri elverişli olmayan öğrenci ise kendini zorlayarak diğer arkadaşlarının düzeyine ulaşabilmek adına çabalamak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle sınıf sistemi, aynı düzeyde bilgi, beceri ve tutumlara sahip öğrencilerin belirlenmesini gerektirir.

Eğitimciler tarafından tercih edilen aynı sınıflarda bulunan öğrencilerin yeteneklerine göre şubelere ayrılması tekniği sınıfın öğrenciye uydurulması olarak tanımlanabilir.

Söz konusu bu yöntem öğrencilerin uyum sorunlarını azaltmakta, öğretmeni sınıfındaki öğrencileri kümelere ayırma çabasından kurtarmaktadır. Fakat yine de bazı sakıncaları olduğunu da es geçmemek gerekiyor. Düşük yetenekli çocukların kendilerine olan güvenlerini yitirmelerini tetiklediği uzmanlar tarafından bu yönteme getirilen eleştirilerin en başında gelmektedir.