Ebeveynlerin kişiliğini değiştirip, onların kendilerine olan güvenlerini arttırıp, daha rahat ve seven insanlara dönüşmesini sağlayabilirseniz çocuğa kötü davranmayı engelleyebileceğinizi ifade eden uzmanlar, ancak insanı değiştirmenin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunun altını çiziyor.

Kişilere stresle nasıl başa çıkacağını öğretmenin mümkün olduğunu ancak öğrenme sürecinin başlayabilmesi için bireyin böyle konulara ilgi duyması ve yaşamının yönünü değiştirebilmek için adım atmayı istemesi gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Ebeveynleri değiştirmenin bir raddeye kadar mümkün olduğunu, ancak çocuğu değiştirme olanağının kısıtlı kalacağını savunan uzmanlar, çocuğun davranışlarını değiştirebilmek için onun çevresinin de değişmesinin şart olduğunu dile getiriyor.

Hemen hemen her gün basında gördüğümüz çocuğa kötü davranma vakalarının altında yatan nedenleri üç temel grupta toplayabileceklerini kaydeden uzmanlar, bunları ebeveyn ile ilgili nedenler, anne babanın çocuğun ve bütün ailenin içinde yer aldığı çevreyle ilgili nedenler ve çocuktan kaynaklanan nedenler olarak sınıflandırıyor.

Biz burada çocuklarına kötü davranan anne babaları ve bu davranışların önlenip önlenemeyeceğini ele alacağız.

Çocuklarına kötü davranan anne ve babalar ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, bu kişileri tanımlayan genel bir özellik dizisinin bulunamamasıyla sonuçlanmıştır. Kimi psikologlar, çocuklarına kötü davranan ebeveynlerin çocuklarından yüksek beklentileri olduğunu işaret etse de, yapılan araştırmalarda bunu kanıtlayan herhangi bir bulgu saptanamamıştır.

Kimi psikologlar ise ebeveynlerin çocuklarından duygusal destek ve arkadaşlık beklediğini ve bunu bulamayınca çocuklarına kötü davrandığını savunmuş ancak bununla ilgili de bir bulgu belirlenememiştir.

Çocuklarına kötü davranan anne babaların tek ortak noktası bu kişilerin kendi çocukluklarında da aynı kötü davranışlara maruz kalması olduğunu dile getiren uzmanlar, bu kişilerin yaşadıkları kötü davranış nedeniyle başka kişilere sevgi ile bağlanma ve sevgi temelinde ilişki oluşturma yeteneklerinin de gelişmemiş olduğunun altını çiziyor.

Ebeveynler kendileri çocukken gördükleri ilişki biçimlerini öğrenerek daha sonra anne baba olduklarında kendi çocuklarında bunu aynı şekilde uygulayınca, sorun kuşaktan kuşağa aktarılır hale gelir.

Bu nedenle uzmanlar çocuğa yapılan kötü davranışların, toplum genelinde araştırılması gerektiğinin altını çiziyor.