Daha çok yeni doğan çocuklarda görülen ve önemli bir sorun olan çarpık ayak sorununun tedavisi mümkün.

Çarpık ayak sorununun tedavisi mümkündür ancak çocuk doğar doğmaz tedaviye başlanması gerekmektedir. Çarpık ayak hastalığının ayağın iç kısmına doğru dönüklüğüyle kendini belli ettiğini ve anne karnında gelişen bir hastalıktır.

Sebebi belli olmayan hastalık grubunda değerlendirilir. Nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık olduğu düşünülmektedir. Ortalama yüzde 1 görülen bir hastalıktır ve erkeklerde kızlara göre 2 ile 3 katı daha fazla görülmektedir.

Birer haftayla yapılan alçılama ile 5-6 hafta sonucunda genelde normal ayak görselliği elde edilir. Akabinde ayağın arka tarafındaki Aşil tendonunda / kirişinde gerginlik varsa bunun küçük bir ameliyatla gevşetilmesi ve kesilmesi gerekmektedir. Tedavi gören çarpık ayaklı çocuğun 6-7 yaşına gelene kadar da ortopedik ayakkabılar kullanması gerekiyor.

Çocuk, yürüme çağına geldiğinde yürürken bu ayakkabılar çıkartılır fakat uyku esnasında bu ortopedik ayakkabılar kullanılarak ayağın tekrar içe doğru dönmesinin engellenmesi gerekir. Tedavi yarıda bırakıldığı zaman hastaların ayağı tekrar içe doğru dönebilir ve çocuk ayağın dış kısmıyla uygunsuz bir şekilde yere basar. Tedavi bırakılırsa, ilerleyen süreçte ayak bileği kemiklerinde kireçlenme oluşur ve ağrı gelişir. Ağrılı ve deforme bir ayakla, aksayan özürlü bir birey olarak hayatlarına devam ederler.

Tedavi sonrası takiplerin aksatılmaması ve önerilen ortopedik ayakkabıların uygun şekilde kullanılması önem arz eder. Ailelerin çocuklarında çarpık ayak sorunu varsa biran önce ortopedi doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Tedavi süreci yaklaşık 2 aydır fakat 5-6 yıl boyunca hastalık tekrarlamasın diye ortopedik ayakkabı kullanılmalıdır. Bu süreç tamamen bitene kadar aileler çocuklarını düzenli olarak kontrollere getirmeli ve tedaviyi üstlenen ortopedi doktorunun önerilerine mutlaka uymalıdırlar.