Dil becerileriyle iletişimin birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu fakat birbirinden farklı anlamlar barındırdığını işaret eden uzmanlar, iletişimin dili kullanarak veya kullanmaksızın insanlar arasındaki bilginin, duyguların, düşüncelerin ve yaşantıların ifade edilmesi yöntemi olduğunun altını çiziyor.

Dilin ise, anlamları ifade etmek için toplumlar tarafından kullanılan, kurallara dayanan semboller sistemi olduğunu belirten uzmanlar, bir toplumda yaşantıların temsil edilmesi ve iletişimin kolaylaştırılması için insanların karşılıklı kabul ettikleri semboller sistemi olarak açıklandığını vurguluyor.

Kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasının gelişimi olarak tanımlanan dil gelişimi, özellikle okul öncesi dönemde üzerinde durulması gereken bir noktadır.

Erken çocukluk döneminde çocuklar büyük bir öğrenme hızı ve kapasitesine sahiptir. Çocuk, gerek ebeveynleri gerekse öğretmenleri tarafından özel bir çaba sarf edilmese bile bu dönemde dilin yapısını ve özelliklerini hızlı bir şekilde öğrenir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğun hatalı dil davranışları edinmesinin önüne geçilmesidir.

Çocuğun dili iletişim olarak kullanabilmesi için dille ilgili sembollerin öğrenilmesi, belleğin saklanması ve gerekli durumlarda kullanılması gerekmektedir. Çocuğun bu özellikleri kazanması dilin yapısını oluşturan sistemlere bağlıdır.

Bu noktada erken çocukluk döneminde öğretmenlere büyük görev düşmektedir.