Zaman içinde yapıda, düşüncede veya biyolojik ve çevresel etkilere bağlı olarak insan davranışlarındaki değişimler ve süreklilik olarak tanımlanan gelişim, çocuklarda nicel ve nitel gelişim olarak ikiye ayrılır.

Boy, ağırlık, sözcük dağarcığı gibi miktar bakımından olan değişiklikler nicel değişimin içinde yer alırken, tıpkı zekanın yapısında meydana gelen değişiklikler gibi biraz daha karmaşıktır.

Yapılan araştırmalar çocuklarda genel anlamda üç alanda gelişimin meydana geldiğini göstermektedir. Bunlar; tüm zihin yetenekleri ve aktiviteleri hatta düşünce organizasyonunu kapsayan bilişsel gelişim, duyusal kapasiteleri, motor becerileri kapsayan fiziksel gelişim ve kişisel özellikler ve sosyal becerileri içine alan psikososyal gelişim.

Gelişim alanlarının birbirleriyle karmaşık olarak bağlantıları veya doğrudan etkileri bulunduğunu kaydeden uzmanlar, bu nedenle gelişimin bir bütün olduğu üzerinde duruyor.

Sağlıklı çocuklarda gelişimin, söz konusu bu üç alanın birbirleriyle etkileşimi ile meydana geldiğini açıklayan uzmanlar, hem ebeveynlerin hem de eğitmenlerin bu gelişim sürecini iyi takip etmesi gerektiğinin altını çiziyor.