Hareketsel ve bilişsel gelişime paralel olarak ilerleyen sosyal ve duygusal gelişim, çocukların değişik aşamalardan geçerek topluma girmesini sağlar.

Çocuğun kişiliğinin yapılaşmasında önemli rol oynayan ilk iki yıl, çocuğun güven duygusu geliştirmesi adına da çok kıymetlidir. Çocuk, annesinin kendini terk etmeyeceğine ve annesinin kendisine önem verdiğine inanırsa güven duygusu büyük ölçüde gelişir. Çocuk annesinin sürekli kendisiyle beraber olacağına inanmaz ve kendisine önem verdiğini hissetmezse güvensizlik duygusu ile büyür.

Uzmanlar çocuğun ilk iki yıl içinde geçtiği duygusal ve sosyal aşamaları üç basamakta toplarken, bu basamakların çok önemli olduğunun altını çiziyor.

İlk aşama çocuğun doğumu ile beş aylık dönemde gözlemlenir. Bu dönemde çocuğun henüz kimseye bağımlılık geliştirmediğini hatırlatan uzmanlar, bu aşamada çocuğun yabancılara ve kendini besleyen herkese gülümsediğini, beş ay civarına doğru çocuğun kendisine bakan annesiyle özel bir bağlantı kurmaya başlayarak bağlılık derecesi geliştirdiğini savunuyor.

İkinci aşama olan 5 – 10 aylık dönemi özel bağımlılık devresi olarak tanımlayan uzmanlar, çocuğun kendisine bakan kişiye, çoğunlukla da annesine özel bir bağımlılık geliştirdiğini, ona daha fazla gülümsediğini ve ayrıldığı zaman huzursuz olduğunu vurguluyor.

Üçüncü aşama 10-24 ay olarak sınıflandırılırken, uzmanlar bu dönemde çocuğun yavaş yavaş diğer kimselere, anneye olduğu kadar kuvvetli olmasa bile bağlılık geliştirmeye başladığını hatırlatıyor.