Beynin bazı fonksiyonlarında gerçekleşen aksamaların varlığını gösterir fakat bir hastalık tipi değildir. Değerlendirmeye alınırken özel ve farklı bir durum olduğu gerçeği vardır.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

1. Herhangi bir şeyi isimlendirirken sözcük bulmada zorluk çekmek.
2. Yaşından daha az sözcük dağarcığına sahip olmak.
3. Yüklemlerde yani sonuç ve eylem belirten kelimelerde zorlanmak.( gitmek, gelmek, almak gibi)
4. Hecelerin yerlerini değiştirmek
5. Dinleme ve izlemede güçlük çekmek.
6. Ses-harf arasındaki ilişkiyi öğrenmede güçlük çekmek.
7. İki anlamlı ( Kafiyeli ) sözcükleri anlamada güçlük çekmek.
8. Renkleri, sayıları ve harfleri öğrenmede güçlük çekmek.
9. Dikkat ve odaklanma sorunları yaşamak.,
10. Yön bulmada zorluk ve yönleri karıştırmak.
11. Günlük işlerini izlemede ve yapmada zorluk çekmek.
12. Arkadaşlarıyla ilişki kurmakta ve sürdürmekte zorluk çekmek.
13. Zaman ve mekan sorunları yaşamak.
14. Koordinasyon gerektiren oyunlarda zorluk çekmek. ( Bisiklet sürmek gibi)
15. Plan yapmakta güçlük çekmek.
16. Planlamada zorluk yaşamak.
17. Her konuda düşünmeden hareket etmek.
18. Sık sık sakarlık ve kaza yaşamak.
19. Konuşma ve telaffuzda gecikme.
20. Derslerde özellikle geometrik şekilleri çizmede zorluk yaşamak.
21. Yazı yazarken kalemi tutmada hatalı tutmak.

Çocuğunuzda bu minvalde belirtiler varsa bir uzmandan destek almanız gerekmektedir.

Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle ebeveynler olarak şunu fark etmek gerekir. Bu bir hastalık değil ‘’farklılık’’. Bu bilinç ile yola çıkıldığı ve doktorunuzun söylediklerini uygulamanız takdirinde bu durumun üstesinden gelinecektir.

1. Beyinle ilgili detaylı bir inceleme yapılıp sorun nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır.
2. Psikoeğitimle tedavi desteklenmelidir.
3. Öğretmen ve aile ile işbirliği yapmalıdır.
4. Uzmanın aile ve çocukla birlikte çalışıp, öğrenme kolaylıklarını çocuğa göre düzenlemesi gerekmektedir.
5. Çoğunlukla ilaç kullanılmamaktadır. İlaç eğer çocukta öğrenme güçlüğüne eşlik eden kaygı, depresyon gibi hastalıklar varsa tercih edilmektedir.
6. Okulun programının da takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun çalışma planının yapılması gerekmektedir.
7. Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir.

Bu sorunun aşılması için ailelerin çocukla beraber belli bir eğitim alması önem arz etmektedir.
Egzersizler bu durumda çok önem kazanır. Örneğin; Geç okumayı öğrenmiş ve hala zorluk çeken bir çocuk için ebeveynler olarak 10’ar dakikalık okuma seansları yapabilir ve çocuk da bunu taklit edebilir. Çocuğun yazması çok zorlanmamalı, egzersizler yavaş yavaş yaptırılmalıdır. Çocuklar bazı harfleri yanlış çizer, bu süreçlerde çokça sabırlı, destekçi olmak ve zorlayıcı olmamak gerekir.
Ailenin öğrenme güçlüğü sorununu dikkate aldığı zaman ortalama olarak 8 aylık bir tedavi süreci ile öğrenme bozukluğu giderilebilir.

Ancak aile bu sorunu fark etmesine durumun çözümü için bir şeyler yapmazsa çocuk hayatının bir aşamasında okumaktan kaçmak, dersin başına oturmak istememe gibi kaçma davranışları ve davranış bozuklukları gösterir.
Bu davranışları engellemek için çocuğu anlayışla karşılayıp, gerekli yardımı almasını sağlamak gerekir.
Ailelere burada düşen görev, çocuklarının farklı olan özelliklerini bulup, iyi taraflarını öne çıkarmak olmalıdır. Çünkü bu çocuklar zihinsel engelli olmadıkları için birçok işi başarılı şekilde yapabilirler.