Eğitimcilerin öğrenme alanında gerekli bilgileri edindikleri bir disiplin olan eğitim psikolojisi, öğrenme kuramları, deneysel araştırmalardan edinilen öğrenme ile ilgili bulgular ve çocuk gelişiminin öğrenme ile olan ilişkisini temel alır.

Öğretmenlerin çocukların gelişim düzeylerine uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri geliştirip müfredat ve program hazırlamaları gerektiğini işaret eden uzmanlar, yakın zamana dek çocuk gelişimcilerin görevinin belirli davranışlara dönüşmesi üzerine yoğunlaştığını hatırlatıyor. Örnek vermek gerekirse, çocuğun tek başına oturup oturamadığı, hangi yaşta yürümeye başladığı, merdivenleri nasıl çıktığı gibi noktaların ele alındığını kaydeden uzmanlar, günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda çocuklar daha çok ön plana çıkmış ve gelişim süreçleri dikkate alınmaya başlamıştır.

Uzmanlar bütünsel yaklaşım çerçevesinde çağdaş eğitimde dikkate alınması gereken bazı özellikler olduğunun altını çiziyor. Bizlerde bu özellikleri sizlerle paylaşmak istedik.

Düşünme çok karmaşık bir olgudur.  Beyin farklı yetenekleri ve zeka alanlarını farklı şekillerde düzenler.  Kişiler arasındaki farklılarda göz önüne alındığında öğretmenlerin düşünme süreçlerini basite almamaları gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Elbette ki duygusal, algısal, belirli yaşamsal işlemleri, kavramların gelişiminde ve mantık işlemlerinde etkili yol oynar. Yapılan araştırmalar öğrenme sürecinde; farklı düşünme stilleri, imge aracılığı ile düşünme, sanat ve estetik çalışmalar ve görsel imgeleme yollarının uygulanması gerektiğini gösterirken, sözel ve sözel olmayan öğrenme yollarının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini gözler önüne sermektedir.