Resim aslında psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize ve çevresindekilere tanıtan bir ölçüt olduğu gibi, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasınında yansımasına yarayan bir ifade aracı olarak da büyük bir önem taşır.

Belirli bir kas olgunluğuna eriştikten sonra her çocuk, kağıt üzerinde birtakım çizgi ve figür denemelerinde bulunur. Bireysel zeka ve kişilik faktörlerinin yanı sıra,çocuğun çevre ile olan etkileşimi ve günlük deneyimleri bir çocuğun çizgisini başka bir çocuğun çizgisinden farklı tutan önemli bir faktördür.

Bizde Nar Sanat Anaokulu olarak sizlere resmin çocuk ile iletişimdeki rolünü anlatan bir makale yazmak istedik. Umarımız makalemiz sizlere çocuğunuz ile iletişiminizde yaralı olur.

Çizme, boyama, inşa etme gibi etkinlikler karmaşık süreçlerden oluşur. Çocuk bu çabaları sırasında çeşitli ögeleri birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturur, böylelikle deneyim kazanır. Seçme, yorumlama ve yenileme, bu etkinliklerde dikkati çeken diğer işlemlerdir.

Resim işlemi sırasında birey , konu seçimi ve yorumlamasıyla bize salt bir resim örneği sunmamakta, resimde başka bilgilerde vermektedir.

Çocuk bize resmiyle adeta kendisinin bir parçasını dışarı vurmakta, olaylar hakkındaki duygu,düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir. Çocuk için resim, dinamik bir faaliyet ve yalın bir iletişim aracıdır. Genelde sanat faaliyetleri, özelden resim açısından hiçbir zaman iki çocuk birbirine benzemez.

Her biri büyüme,anlayış ve algılama açısından farklılık gösterir ve çevresini farklı olarak yorumlar. Bu nedenle türlü sanat faaliyetlerinde de farklılıklara rastlanır. Çocuk dinamik bir olgudur. Sanat onda bir ‘ bir düşünme dili ‘ şeklinde dışa vurur.

Çocuk, dünyayı kendi algıladığı biçimde görür ve bunu kendi ifadeleri içinde yansıtmaya başlar. Çocuk yaratıcı çalışma için özel bir uyarıma gereksinim duymazlar. Her çocuk,herhangi bir engelleme olmaksızın, kendinde var olan derin yaratıcılık dürtülerini kullanabilir.