Öğrencilerin kurallarla buluştuğu sınıfta, kurallar ister tek başına öğretmenler tarafından belirlenmiş olsun, ister öğrencilerin katılımı ile oluşturulmuş olsun mutlaka basit, açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.

Kurallar öğrencilerin hangi davranışı göstermeleri, hangi davranışlardan uzak durmaları gerektiğini tam olarak ifade etmeli ve alternatif yoruma meydan vermemelidir. Uzmanlar her kuralın tamamladığı davranışların gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması gerektiğini ifade ederken, bazı esnek genel kuralların ise öğrencilere mutlaka açıklanması gerektiğini vurguluyor.

“Başkalarına saygılı olun” ve “Sınıf araç ve gereçlerine zarar vermeyin” gibi kuralların hangi davranışları kapsadığının açıklanmasıyla birlikte bu genel kuralların yalnızca sınıfta değil gündelik hayatta da geçerliliği olduğunun hatırlatılması gerektiğini belirten uzmanlar, genel kuralların dışında tek bir davranışı içeren kurallarında bulunduğunu paylaşıyor. Genel kuralların dışındaki kurallara spesifik yani özel kurallar adı verildiğini dile getiren uzmanlar, “Söz alarak konuşun”, “Zil çaldığında yerinize oturun”, “Koridorda koşmayın” gibi kuralların tek bir davranışa yönelik kurallardan olduğunun altını çiziyor.

Hem sınıf kurallarının hem de gündelik hayattaki kuralların mutlaka olumlu bir dil kullanılarak ifade edilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, buradaki amacın yapılmaması gerekenler değil, yapılması beklenilen davranışa dikkat çekmek olduğunu kaydediyor.

Emir cümlelerinin her zaman çocuklarda direnç gelişmesine neden olacağını, ancak pozitif kuralların sorunlara çözüm getireceğini de hatırlatmakta fayda var.

Bunların yanı sıra hem evde hem de okul hayatında çocukların uyacağı kural sayısını mümkün olduğunca az tutmak gerektiğinin altını çizen uzmanlar, maksimum kural sayısının 7 olduğuna dikkat çekiyor.

Önemli davranışların üzerine yoğunlaşılarak kural sayısının azaltılabileceğini unutmamalısınız. Kural sayısını az tutmanın nedeni öğrencilerin hafızalarında tutma yeteneği ile ilgilidir. Elbette ki kural sayısını belirlemede yaşta önemli bir etkendir.