Çocukların yaratıcılıklarının gelişimin desteklenmesi, eğitimci ve velilerin üzerinde önemle durmaları gereken bir noktadır. Pek çok anne baba, çocuklarının sorduğu sorulara cevap vermeyerek onların merakını söndürür, hayal gücünü engeller. Oysa ki çocukların yaratıcı olabilmesi için merakını sürdürmesi, sorularına cevap araması, dış dünya ile etkileşim halinde olması gerekir.

Eğitim programlarında yaratıcılığın gelişmesi, algının artması, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe açıklık, esneklik, akıcılık, sezgi, kavrama yeteneği ve buluş gibi zihinsel süreçlerin gelişmesi hedeflenmektedir.

Peki ama çocuğun yaratıcılığını engelleyen etmenler nelerdir?

1 – Gözlem yapmasına izin verilmemesi, yarış içine sokulmaması ve hep başarıya odaklandırılması,
2 – Karşılaştığı sorunlarla mücadele etmesine ve çözmesine izin verilmemesi,
3 – Belli bir otoriteye bağımlı kılınması,
4 – Farklı malzemeleri değişik amaçlarla kullanmasına izin verilmemesi, eğitim faaliyetlerinde esnek davranılmaması ve merakını ortaya çıkaracak ortamlar yaratılmaması,
5 – Bol malzeme ile çalışmasına fırsat tanınmaması, yeniyi bulmaya yönlendirilmemesi ve sınırlı bir hayat görüşü içerisine yönlendirilmesi,
6 – Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinliklerin yaptırılması, soru sormaya teşvik edilmemesi, teşvik edici değil, eleştirici ve tenkit edici bir ortam bulunması,
7 – İçten ve doğal davranmasının engellenmesi, tek yönlü düşünmeye yöneltilmesi,
8 – Araştırma olanaklarının sağlanmaması ve ilgili alanların sınırlandırılması.