Anne ve babalar çocukların geleceğini şekillendirmesinde önemli rol oynar. Anne ve babalar çocukların gelecekteki tutum ve davranışlarını belirlemesinde başroldür. Bu yüzden çocuklarınızla kurduğunuz iletişim çok önemlidir.

Anne ve babanın çocuklarına karşı iletişimleri ve tutumları oldukça önemlidir. Ebeveynler çocuklarına karşı bu noktada bilinçli davrandıkları zaman çocuklar sağlıklı bir çevre edinir ve sağlıklı bir yaşam sürdürürler. Bu süreçte ebeveynlerin kendi süreçleri de oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı bir toplum oluşumu için en önemli etken sağlıklı ailenin varlığıdır.

İletişimin temelleri yaşamın ilk yıllarında atılmaktadır. Bu dönemde çocukların sosyal çevresi ailesi olmasından dolayı ebeveynleri ile kurduğu iletişim önem taşımaktadır. Çocuklar insan olarak ilk yıllarda sorunları ile baş etmeyi, kabullenmeyi ve çözüm aramayı öğrenirler. Çevresindeki bireylere karşı davranışlarını, iletişimlerini ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden öğrendikleri deneyimler doğrultusunda şekillendirmektedirler.

Ebeveynlerinin kendi ruhsal süreçleri çocukları ile iletişimini yüksek düzeyde etkilemektedir. Çocuklar ile sağlıklı iletişimin oluşması için aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı kararlarına, düşüncelerine saygı duyup değer vermesi ve bunu çocuklarına hissettirmesi gerekmektedir.

Unutmayalım ki, çocuklar da bir bireydir ve onlar da ailenin içerisinde var olmalıdır. Aile içerisinde bir karar alınırken ebeveynler, çocuklarının da fikirlerini almalıdır.

Böylece çocuklar aile içerisindeki konumunu ve yerini zaman içerisinde oluşturmaya başlayacak, yetişkinlik dönemlerinde de aile içerisindeki konumunu, sürdürdüğü iletişimini sosyal çevresindeki konumu ile özdeşleştirip kendini toplum içerisinde de var etmeye çalışacaktır. Bu nedenle aile içerisinde çocuğunuzun konumunu oluşturmak için çocuğunuzla iletişim kurup, onu da süreçlere dâhil etmeniz gerekmektedir.