Öğrencilerin içinde yaşadığı aile ile okul, sürekli birbirlerini etkileyen iki önemli sistemdir. Söz konusu iki sistem arasında paralellik ve uyum sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilecektir. Öğrencilerin akademik başarıları ve davranışları için sadece okul içi faktörler değil, aynı zamanda da okul dışı faktörlerde büyük önem taşır. İşte ailede bu okul dışı faktörler arasında ilk sırada bulunmaktadır.

Öğretmenin öğrencileriyle iyi bir iletişim kurabilmesi ve öğretim yapabilmesi için onların ilgi, yetenek, kişilik, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarını tanıması gerektiğini kaydeden uzmanlar, öğrenciyi iyi tanımanın yolunun ailesini tanımaktan geçtiğinin altını çiziyor.

Öğretmen ile ebeveynler arasındaki ilişkilerin sınıf yönetimi kapsamında ele alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, çocuğun toplumsal deneyimleri ilk kez edindiği ve kişilik kazanmaya başladığı ilk toplumsal çevre olan ailenin çocuğun eğitiminde büyük yeri olduğunu paylaşıyor.

Çocuğun yetiştiği ailenin yapısı, sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi, çocukla kurulan iletişim ve ilişkinin biçimi, çocuğun eğitimi ve okul yaşantısında büyük yer tutuyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, erken çocukluk ve ön ergenlik döneminde aile desteği ve ilgisi ile ergenlik yıllarında akademik başarı, duygusal sağlık ve okula uyum arasında olumlu ilişki olduğu saptanmıştır.

Elbette ki problemli, dikkatsiz ve katı kontrolcü veli davranışları da çocukları olumsuz yönde etkilemekte ve akademik başarıyı düşürmektedir.