Eğitim ile psikolojinin kesiştiği alanı ifade eden eğitim psikolojisi, öğrenme olgusunu ve öğrencinin taşıdığı özellikler ile bu özelliklerin nasıl etkilendiğini araştırır.

Eğitim psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencinin gelişimsel ve bireysel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konuları ele alır.

Sınıfta çeşitli rolleri bulunan öğretmenin, bu rollerini yerine getirirken eğitim psikolojisinden yararlanması gerekmektedir.

Peki ama öğretmenin sınıftaki rolleri nelerdir?
* Sürekli olarak öğretim yöntem ve materyalleri ile ilgili karar vermek durumunda olan öğretmen, aslında öğretim uzmanı olarak bir rol üstlenmektedir. Bu rolünü eğitim psikolojisinin öğrenmeyi etkileyen faktörler konusu inceleyerek tam anlamıyla yerine getirebilir.

* Öğretmenler öğrencilerini güdülemek durumundadır. Bu öğretmenin güdüleyici olma rolü gereği ortaya çıkmaktadır. Eğitim psikolojisinin güdüleme konusu bu konuda öğretmenlere ışık olacaktır.

* Sınıftaki bireyleri yönetmek, aralarında uyum içinde olmalarını sağlamak öğretmenin yönetici rolünü tanımlar. Sınıf yönetimi konusu da öğretmenlere yardımcı olacaktır.

* Sınıfın lideri öğretmendir. Eğitim psikolojisi içinde bulunan sınıfta kişiler arası ilişkiler konusu lider olarak öğretmenin atacağı adımları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Endişelenildiğinde sakinleştiren, düşmanca duygular ortaya çıktığında barıştıran, benlik duygusunu pekiştiren bir lider her zaman çocukların sevgisini kazanacaktır.