Oyunu eğitim süreçlerine dahil edip yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan Yaratıcı drama, çocuğa beş duyusunun diğer organlarıyla aynı anda kullanabileceği ortamlar sunar.

Çocuğun, gelişimi açısından önemli olan birçok istendik davranış kazanması ve yaşam biçimi halinde getirilmesini kolaylaştırır.

Yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanırken, dilimizi güzel ve etkili kullanma, problem çözme, iletişim, girişimcilik, bilgi teknolojilerinden faydalanma, eleştirel düşünme, bilimsel araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Yaratıcı dramanın özellikleri nelerdir?
* Yaratıcı drama grup yaşantısı kazandırır, ortaya çıkan yaşantılar paylaşılır.
* Yaratıcılık ön plana çıkarılır.
* Isınma ve rol oyunları temel etkinliklerdendir.
* Yaratıcı Dramanın katı kuralları yoktur. Sonuca değil sürece odaklıdır.
* Lider rehberliğinde ilerlenir.
* Her yaş grubu üzerinde uygulanabilir, gönüllü katılıma dayanır.