Ülkemizde öğretmen eğitimi uygulamalarının 150 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Fakat buna rağmen eğitim bilimleri açısından değerlendirildiğinde şu anki eğitimin yeterli düzeyde olmadığını ifade eden uzmanlar, çağımızda her alanda düşünen ve düşündüğünü eyleme dönüştüren insan tipinin ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Öğretmen eğitiminde, süreç, insan gücü, kuram, uygulama boyutlarındaki gelişme ve değişimin mutlaka ele alınması gerektiğini kaydeden uzmanlar, gelecek nesilleri yaratabilmek için mutlaka öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak gerektiğini paylaşıyor.

Erken çocukluk döneminden itibaren anahtar öğenin eğitici personel yani öğretmen olduğunu belirten uzmanlar, diğer bir değişle eğitime anlam ve ruh verenin, etkili ve verimli kılanın öğretmen olduğunun altını çiziyor.

Hem bilimsel hem de teknolojik gelişmelerin diğer alanlarda olduğu gibi eğitimi de etkilediğini hatırlatan uzmanlar, Özel Nar Sanat Anaokulu’nda da öğretmenlerimiz bu noktalar göz önünde bulundurularak seçilmektedir.