Çocuk gelişimi anlayabilmek ve kavrayabilmek için insanın kendine özgü olan gelişim ilkelerini mutlaka bilmek gerekiyor.

Gelişim ilkelerinin göz ardı edilmemesi gereken maddelerin başında kalıtım olduğunu belirten uzmanlar, bireylerin kalıtsal özellikleri ve yaşadığı çevresel özelliklerin farklı olduğunda bireysel farklılıkların orta çıktığını vurguluyor.

Her çocukta dil, bilişsel ve fiziksel gelişimin birbirinden farklı ilerleyeceğini ifade eden uzmanlar, çevresel faktörlerin etkisinin, gelişimin hızlı olduğu zaman çok, yavaş olduğu zaman ise yavaş olacağını hatırlatıyor.

Çocukların gelişiminde bir sıra olduğunu ve bunun baştan ayağa doğru ilerlediğini de dile getiren uzmanlar, anne karnında önce kalbin oluştuğunu, sonra kollar ve bacakların şekil aldığının üzerinde duruyor.

Genelden özele doğru devam eden gelişimin devamlılık gösterdiğini ve yaşamın tüm alanlarıyla bir bütün olduğunun altını çizen uzmanlar, fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişimin birbirleriyle ilişkisi olduğunun unutulmaması gerektiğini savunuyor.

Bilişsel Gelişim
İçsel zihin sürecini tanımlayana biliş terimi, aslında zihnin içindeki pek çok şeyi de kapsamı içine alır. Dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık gibi pek çok alan biliş başlığının altına yer alır. Psikoloji tarihinin ilk elli yılında bebeklerin ve çocukların davranışları ile duygularını irdelemenin anlamsız olduğu düşünülse de James Mark Baldwin’in çalışmalarıyla birlikte bilişsel gelişim için önemli bir adım atılmış oldu.