Öğretmen ile ebeveynlerin ilişkilerini çocuğun içinde yaşadığı ailenin türü, yapısı, sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi etkiliyor. Öğretmenler bu nedenle çocuğun aile yapısını ve özelliklerini bilmeliler.

Her birey gibi ailenin de kendine has özellikleri olduğunu hatırlatan uzmanlar, hiçbir ailenin diğerine benzemediğini ve özel yapıları olduğunu kaydediyor. Geniş aile ve çekirdek aile olarak iki genel yapıdan bahseden uzmanlar, ülkemizdeki hızlı gelişmelerin ve köyden kente göçler nedeniyle bir başka aile tipi olan geçiş ailesinin de ortaya çıktığını vurguluyor.

Birkaç kuşağın bir arada, çoğu zaman aynı evde yakın ilişkiler ve beraberlik içinde yürüttükleri yaşam biçimi olarak tanımlanan geniş ailede, toplumsal yaşam ile ilgili sorumluluklar aile üyelerinin tümüne dağılmıştır.

Davranış özgürlüklerinin kısıtlandığı, aile içi krallara uyma yönünden bireylerin sorumluluğunun arttığı geniş aile, aile içi dayanışma, koruma, sorumlulukların ve sorunların paylaşılması gibi noktalarda avantajlıdır. Geniş ailede aile büyüklerinin otoriteyi kaybetme kaygısıyla genç kuşaklara baskı uygulaması ve ailede yaşanan çatışmalar dezavantajlar arasında sayılabilir.

Bu sıkıntılar çocuğun öğrenme sürecini olumsuz yönde etkiler. Çünkü genç anne babalar çocukları ile yakın ilişki kurmak, onların eğitimleriyle daha yakından ilgilenmek isteyebilir.

Ancak ailenin büyük otorite figürü bu konuda genç anne babaya baskı yapıp, çocuğun eğitimi konusunda söz sahibi olmalarının önüne geçebilir.

Çocuğun ailedeki bireylerin her birinden farklı tutumlar görmesi ileri ki yıllarda akademik başarısını olumsuz olarak etkileyecektir.