Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen pek çok araştırma akademik başarı ve öğrenci davranışlarının öğretmen – öğretmen iletişiminin kalitesinden etkilendiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Öğrenciler çoğunlukla içten ve samimi öğretmenleri sevmekte ve tercih etmektedir. Olumlu bir öğretmen öğrenci iletişimi öğrencinin okula karşı olumlu olmasını ve akademik başarısını arttırmasını sağlar.

Tümüyle ele alındığında, öğretmen – öğrenci ilişkilerinin kalitesi öğrencilerin okula gösterdikleri olumlu ve olumsuz davranışlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

İyi bir sınıf yönetiminin temelini oluşturan etkili iletişim, olumlu bir eğitim ortamı yaratmak için sağlanan tüm girişimleri ve bu girişimlerin etkilerini arttırır.

Öğretmenin iletişim becerilerini geliştirmesi, onun öğrencileriyle doğal, samimi ve içten ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Sınıf ortamında hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende olmak isteyen öğrencilerin bu istekleri öğretmenler tarafından sağlanmalıdır.

Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri, bir grubun üyesi olarak kendilerini görebilmeleri duygusal olarak güvende olmak tanımı içine girmektedir. Yapılan araştırmalar öğretmenlerde üç temel iletişim becerisinin bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunlar açık ve saydam olma, konuşma ve aktarma ile alma ve dinleme becerileridir.