Uzmanlar çocuğa kötü davranma olarak nitelendirilen aç bırakma, dövme, cinsel bakımdan kullanma, sigara ve demirle yakma, karanlıkta elbise dolabına kilitleme gibi davranışların zannedildiğinin daha fazla yaşandığını dile getiriyor.

“Kızını dövmeyen dizini döver”, “Dayak cennetten çıkmadır” gibi atasözlerinin, çocuğun yetiştirilişi için ata yadigarı sözde rehberler olduğunu paylaşan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını hem ana okulu hem de ilk okulda öğretmenlere emanet ederken “eti sizin kemiği bizim” demekten de geri kalmadığını vurguluyor.

Çocuk yetiştirme ve çocukla aile içinde kurulan ilişkinin türünün, ülkemizde daha detaylı değerlendirilmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar, ancak bu şekilde sağlıklı, sevecen, sorumlu bireyler yetiştirileceğini paylaşıyor.

Çocuğu disiplin altına almak ve terbiye etmek amacıyla kullanılan cezalar ile çocuğa kötü davranma arasındaki ayrımın mutlaka iyi yapılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, terbiye verme amacıyla verilen cezada çocuğun kötü davranışı bırakıp, iyi davranışa yönelmesinin beklendiğinin altını çiziyor. Elbette ki cezanın şekli, süresi ve uygulanış biçimi de cezanın çocuğa kötü davranma olup olmadığını belirler.

Uzmanlar kötü davranılan çocukların acı içerisinde olduğunu hatırlatırken, kötü davranılan çocukların zeka düzeylerinin, aynı ekonomik düzeydeki kendi yaşıtlarının ortalama zeka düzeylerinin altında olduğunu paylaşıyor.

Ayrıca kötü davranılan çocuklar okul çağında arkadaşlık kurmakta zorluk çeker ve diğer çocuklara göre daha saldırgan, özgüvenleri düşük, sebatsız bir birey olarak yetişirler.