Uzmanlar doğumdan on yaşa kadar olan çocukluk eğitimini erken çocukluk eğitimi olarak nitelendiriyor.  Bu eğitimin özellikle 0-72 aylarının çok önemli ve kritik olduğunun altını çizen uzmanlar, bu dönemin psikolojik ve fizyolojik gelişimler açısından diğer yaşam dilimlerinden daha kritik olduğunu da hatırlatıyor.

0-6 yaş aralığının kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde ileri yıllara olan etkisinin göz ardı edilmeyecek kadar büyük olduğunu dile getiren uzmanlar, bu dönemdeki kazanımların çocuğun daha sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendireceğini vurguluyor.

Okul öncesi eğitim hizmetinin, tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, okul öncesi eğitimin tüm eğitim sisteminin en can alıcı basamağı olduğunu da kaydediyor.

Çalışan annelerin çocuk yetişmede karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında da önemli bir destek olan okul öncesi eğitim, kadının güçlenmesi ve toplum içinde üretken olması içinde katkısı yadsınamayacak bir kurumdur.

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun toplumun kültürel değerlerini özümsemesine yardımcı olmakta, “çocuklar bizim geleceğimizdir” söylemine dair önemli bir adım olmaktadır. Sosyal ve ahlaki değerlerimizin nesilden nesile geçişinde çocuğun rolünün büyük olduğunu işaret eden uzmanlar, bu değerlerin okul öncesi dönemde yerleşmeye başladığını belirtiyor.