disleksi-olan-cocuklarin-ozellikleri

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sıklıkla görülen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. (Whirter ve Acar, 1985; Kawanagh, 1988; Korkmazlar, 1994, 2003; Korkmaz, 2000). Ancak bu her çocuğun aynı özellikleri taşıdığı anlamına gelmemelidir. Her çocuk farklı sayıda ve farklı özellik gösterebilir.

1. Zekâsı normal veya normalin üstündedir.

2. Kıpır kıpır yerinde duramaz yâda çok yavaş hareket ederler.

3. Dikkati kısa sürelidir.

4. Dağınıktırlar, zamanı iyi kullanamazlar.

5. El göz koordinasyon güçlükleri vardır.

6. Sağ-sol ayırt etmede güçlük yaşarlar.

7. Top oynama, ip atlama gibi motor koordinasyon gerektiren oyunlar zor gelir.

8. Sakardırlar.

9. Algı kusurları vardır.

10. Okuması yavaştır. Özellikle bilmediği kelimeleri ve uzun kelimeleri okurken

duraklar, okuyamaz.

11. P,b,d gibi yâda h,y,s,z gibi harfleri karıştırırlar.

12. Bazı harfleri unutur bazı harfleri fazladan eklerler.

13. Kelimeleri kısaltarak okurlar.

14. Kelimeleri uzatır.

15. Tahmin ederek okurlar.

16. Yüksek sesle okurken anlamı ifade edecek ritm, tını ve ton bozuktur, yanlış

vurgulama yaparlar.

17. Bir satırı takip edemez karıştırır.

18. Okuduğu bir öykünün anlamını çıkaramazlar.

19. Çarpım tablosunu öğrenememe, sayı sembol güçlükleri, yazı bozuklukları, ayna

hayali yazımı sık görülür.

20. İçinden okurken dudak hareketleri ve bazı ses çıkarma eşlik eder

21. Saatleri saatlerine uymaz, duygulanım değişikliği görülür.

22. Beden imajı zayıftır. Benlik saygısı düşüktür.