İnsanı diğer canlılardan ayıran ve toplumsal bir varlık yapan en önemli özelliklerden birinin öğrenme yeteneği olduğunun altını çizen uzmanlar, insanın öğrenme sırasında bilgi kazanırken bir takım güçlüklerle de karşılaşabileceğini hatırlatıyor.
Söz konusu bu sorunların öğrenme güçlüğü olarak nitelendirildiğini belirten uzmanlar, öğrenme güçlüğü bulunan çocukların, fiziksel açıdan normal çocuklardan pek fazla ayrılıkları olmadığını kaydediyor.

Genelde normal gibi davranan bu çocukların öğrenme güçlüğü bulunduğunun da saptanmasının kolay olmadığını paylaşan uzmanlar, ebeveynlerin mutlaka erken tanı konusunda bilinçlenmesi gerektiğini işaret ediyor.

Bizlerde bu haberimizde sizlere öğrenme güçlüğünün tanımı konusuna değineceğiz.

Konuşmayı, yürümeyi, birlikte yaşamayı, yazı yazmayı, bisiklete binmeyi, keman, piyano çalmayı, karşılaştıkları problemleri çözmeyi ve bunlara benzer günlük yaşamın gerektirdiği binlerce davranışı öğrenme yoluyla edinen insan, sürekli bir etkileşim içindedir.

İnsan öğrenme yoluyla bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanırken, öğrenmenin belli bir yaş döneminde yapılıp bitirilen, belli bir sürede sonuçlanan bir süreç olmadığını hatırlatmakta da fayda var.

İnsanın çevresiyle etkileşimi devam ettiği sürece öğrenme de devam etmektedir. Öğrenme sonucu oluşan davranışların çoğunun kalıcı olduğu, bazı davranışların yaşam boyu hatırlandığı, bazılarının ise hemen unutulduğu görülmektedir.

Öğrenme, davranış değişimlerinin kalıcı olmasıyla mümkün olmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yapılan çeşitli araştırmalar, öğrenmeyi, insanların yaşamları boyunca karşılaştıkları durumlarla etkileşimleri sonucunda oluşan, kalıcı davranış değişmeleri ya da bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması, eski davranışlarını değiştirme süreci olarak ortaya koymuştur.

Tabi her öğrenmenin doğru olan davranışları değil, bazen yanlış ve kötü davranışları da kapsayabileceğini belirtmemiz gerekiyor.

Öğrenmeyi etkileyen etmenleri, iç ve dış etmenler olarak iki grupta incelemek mümkündür.

Öğrenme güçlüğünün iç etmenler olarak nitelendirilen sebeplerinin organizmadan kaynaklanan ve bireyin öğrenmesini etkileyen etmenler olduğunu vurgulayan uzmanlar, olgunlaşma, güdülenme, duyu organları, zeka, yaş, dikkat ve genel uyarılmış durumunun iç etmenleri kapsadığını kaydediyor.

Dış etmenler ise organizmanın dışında gelişen bazı şartlar da öğrenmeyi etkilemekte olan yani hazırbulunuşluk, fiziki koşullar, günle ve günün saatleri, psikolojik ortam, konu ve öğrenme yöntemi, uyarım ve algı, önceden kazanılan yaşantılar ve bireysel ayrılıklar şeklinde sıralanmaktadır.