Yapılan araştırmalar eğitimin her aşamasında öğrenci için en önemli çevre etmenini öğretmen olduğunu ortaya koyuyor.  Özellikle erken çocukluk ve çocukluk döneminde yeri geldiğinde öğrenciler için öğretmenlerin anne babalardan daha üstün olabileceğini kaydeden uzmanlar, bu durumun öğrencinin eğitimin ve öğrenim hayatını da etkileyeceğini hatırlatıyor.

Hatta öğrencilerin pek çoğunun öğretmenlerinden birine benzeyebilmek için çaba da sarf edebileceğini vurgulayan uzmanlar, öğretmenin öğrencilerine örnek olabilmesinin ise öğretmende örneklik niteliklerinin bulunmasına bağlı olduğunun altını çiziyor.

Öğretmen ile öğrenci arasında kurulacak bu ilişkinin sıcaklık ve samimiyet ile paralel olduğunu ifade eden uzmanlar, bu özelliklerin öğretmenin başarısını yükselten ve sürdüren iki özellikten biri olduğunu hatırlatıyor. Bu özelliklerin yanı sıra öğretmenin başarısı için elbette düzenli ve planlı çalışmasının da şart olduğu üzerinde duran uzmanlar, öğretmenlerin öğrencileri ile kurdukları ilişkilerin genellikle iki kümede toplanılması gerektiğini savunuyor.

DOSTÇA DAVRANAN ÖĞRETMEN

Öğrencileriyle olumlu bir duygusal ilişki kuran, duygularını serbestçe söyleyen, öğrencinin ise kendisine söylediklerini samimi olarak kabul eden öğretmenlerin dostça davranan öğretmen kategorisine girdiğini belirten uzmanlar, bu öğretmenlerin öğrencilerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiriyor.

Öğrencilerine her şeyden önce ‘öğrencilerinin öğretmeni’ olduğunu hissettiren, öğrencilerinin hem duygusal hem toplumsal hem de diğer tüm sorunlarının çözümü için çözüm yolları üretmesine yardım eden, onları destekleyen, güdüleyen ve sürekli yardım etme çabası içindeki dostça davranan öğretmenler,  aynı zamanda da öğrencilerine sıcak, kabul edici ve hoşgörülü bir tavır takınır.

Öğrencilerinin duygularını anlatabilmesi için elverişli bir ortam hazırlarken,  yeri geldiğinde de öğrencilerinin toplumsal etkinliklerini destekler, beğenir, onaylar ve över.

Öğrencilerinin duygularını anlamaya çalışır, korku, endişe, kaygı gibi duygu v coşkularını anlatabilmeleri için onları cesaretlendirir. Elbette burada dikkat edilmesi gereken nokta bu öğretmenlerin, dostça davranırken öğrencisiyle laubali olmamayı da becerebilmesidir.  Çok konuşmak zorunluluğu duymadan, öğrencileriyle içten ve samimi bir bağ kurarlar.

Öğrenciler eğitim hayatlarının her döneminde böyle öğretmenlere saygı duyarlar.

RESMİ DAVRANAN ÖĞRETMEN

Dostça davranan öğretmenlerin aksine, resmi davranan öğretmenler öğrencilerinden uzak durur ve onlara karşı ilgisiz kalırlar.

Resmi davranan öğretmenlerde öğrencilerini çok severler. Fakat öğrencilerine dostça davranmanın tehlikeli ve onlardan uzak durmanın gerekli olduğuna inanırlar. Bazıları ise öğrenciye yakın olmaktan korktukları için onlardan uzak durmayı tercih ederler. Her iki durumda da öğrencilerine resmi davranan öğretmenler  görevlerinin sadece derslere girmek olduğuna inanırlar bu nedenle de yalnızca ‘derslerinin öğretmeni’ oldukları kanısındadırlar.