Bilim insanları öğretmenlik mesleği için öngörülen nitelikler üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda beş önemli başlık bulunduğunu saptadı.

Bunlar; öğretmenin kişiliği, formasyonu, inanç ve idealleri ile ilgili nitelikler, eğitimi hedef alınan öğrenci kitlesi ile ilgili nitelikler, toplumla ilgili olan nitelikler, eğitim hizmeti alanları ve süreçleri ile ilgili nitelikler ve öğretmenlik mesleği ile ilgili nitelikler.

Bizlerde sizlere bu beş önemli nitelik hakkında kısaca bilgi vermek istedik.

Öğretmenlerde bulunması gereken en önemli niteliklerin başında öğretmenin kişiliği, formasyonu, inanç ve idealleri ile ilgili nitelikler geldiğini belirleyen uzmanlar, bu başlığın altında kabul edilebilir bir kişilik, sağlıklı olma, genel eğitim formasyonu, kendi kendine öğrenme ve gelişmede süreklilik, açık fikirlilik, kendine güven, mesleki ve demokratik ideallere bağlılık ve liderlik gibi unsurların bulunduğunu kaydediyor.

Öğretmenin kişiliği kadar eğitimi hedef alınan öğrenci kitlesi ile ilgili niteliklerinde öğretmenlik mesleği için önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, öğrencilerin sosyal, ekonomik, psikolojik sorunları, davranışları, tutumları, zihinsel gelişimi, gelişim psikolojisi ilkeleri hakkında bilgi ve deneyimin bu noktada ele alınması gerektiğini işaret ediyor.

Toplumla ilgili olan nitelikler denildiğinde ise; saygı duyulan ve sorumlu bir vatandaş olma, toplum düzenini, baskı unsurlarını, gelişme biçimini anlama, toplumsal etkinliklere katılma, sosyal etkinliklerde ve halkla ilişkilerde liderlik rolleri yüklenebilme, geniş, çağdaş, liberal bir dünya görüşüne sahip olma, uluslar arası kültürleri ve kurumları anlama ve değerlendirebilme kavramları yer alıyor.