Uzmanlar okul öncesi eğitim kurumlarında verilen nitelikli hizmetlerin aileler tarafından desteklenmediği sürece kalıcı davranışa dönüşmesinin mümkün olmayacağını işaret ederken, aile desteğinden yoksun bir şekilde eğitimin hedeflerine tam olarak ulaşmasının beklenemeyeceğinin altını çiziyor.

Ebeveynlerin katılımı olmaksızın okul öncesi eğitimde istenen kalitenin yakalanmasının çok zor olacağını vurgulayan uzmanlar, aile katılımının hem aile hem de okul öncesi eğitim veren kurumlar için pek çok yararı olduğuna dikkat çekiyor.

Anne-babaların eğitime katılımının, okul ve ev arasındaki devamlılığı sağlayacağını, öğretmenlerin okulda gerçekleştirdiklerinin evde de yapılarak pekişeceğini dile getiren uzmanlar, ancak bu şekilde hedeflere ve beklentilere ulaşılmasının mümkün olduğunu kaydediyor.

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim etkinliklerine katılımları ile birlikte çocuklarına nasıl doğru davranış öğreteceklerini, çocuklarıyla nasıl etkili iletişim kurabileceklerini ve çocuklarının okulda öğrendiklerini nasıl destekleyeceklerini öğreneceklerini belirten uzmanlar, bu sayede belirlenen hedeflere daha kısa sürede ulaşabilineceği üzerinde duruyor.

Okul öncesi eğitimin özellikle çocuğun ev yaşantısından yola çıkmasının şart olduğunu hatırlatan uzmanlar, çocuğun ilk olarak evde zaten alışkın olduğu etkinliklerle karşılaşmasının ve bu şekilde ilerlemesinin önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, okulun görevinin çocuğun ev yaşantısındaki değerlerin anlamlarını derinleştirmek ve geliştirmek olduğunu da vurguluyor.