Çocukların davranışlarının temel öğelerini aile eğitiminden aldığı bir gerçektir. Okul, aileden edinilen hem istenmeyen davranışların değiştirilmesi hem de yeni istenilen davranışların kazanılması için önemli bir ortamdır.

Öğretmenlerin mutlaka öğrencilerden bekledikleri davranışlar vardır. Yapılan bilimsel araştırmalar, öğretmenlerin genellikle, nazik, itaatli, uslu, okula ve derslerine karşılı ilgili, utangaç, cömert, uysal, dikkatli, sadık, sorumluluk alabilen öğrencileri daha çok istediğini ortaya koymaktadır.

Aslında öğretmenlerin; görevi haksız tutumlara karşı isyancı, ayrıcalıklı işlemlere karşı itaatsiz, kendi işlerinde oldukça bağımsız, öğretmenini eleştirmeden açık sözlü, ödevlerini yapmada kararlı olma gibi davranışları da iyi bir kılavuzlukla kısa sürede başarılı, planlı, konulmuş kurallara uyumlu, küme çalışmalarıyla girişimci öğrencilere çevirebilmesi de söz konusudur.

Çoğunluk öğrenciler öğretmenlerinden korkar. Bu korkuda ailelerin payı çok büyüktür. Küçük yaşlardan itibaren, polis, doktor gibi öğretmenden de korkma çocuğa evde aşılanır. Kendi isteklerini yaptırabilmek için başkalarından korkma yaratmayı, bazı aileler sakınmadan gerçekleştirir. Bu tür korku öğrencinin öğretmen ile iyi ilişkiler kurmasıyla birlikte ortadan kalkar. Asıl kötü ve kökleşen öğretmen korkusunu, öğretmenlerin ne yazık ki kendisi yaratır. Bu tür korku, öğrencinin öğrenmesini engeller.

Sürekli olarak kötü sözlerle, olumsuz bir şekilde eleştirilen, sinsi alaylarla kırılan, sınıf önünde gülünç duruma düşen, en ufak bir fırsatta ceza veren öğretmenler, öğrencilerin bu korkusu daha da arttırır.