Uzmanlar hem dünyada hem de ülkemizde erken çocukluk eğitiminin temel amacının, hangi düzeyde ve nerede olursa olsun eğitimde çocuğun gelişim durumunu, ilgilerini, gereksinimlerini, yeteneklerini ve içinde bulundukları çevre koşullarını bilmek ve karşılaştığı problemlerle mücadele edebilecek yapıya sahip olabilmek olduğunu kaydediyor.

Erken çocukluk döneminde, çocukların henüz kendi gelişim özelliklerini, yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini tam olarak bilmediklerinden, duygu ve düşüncelerini anlatamadıklarından, onlarla ilgilenen erişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

Okul öncesi eğitim, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği; duygu ve düşünceleri özgürce ifade edebilen, girişimci ve araştırmacı, öz denetimini sağlayabilen, kendi ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanabilen, kültür değerlerine sahip, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Kaliteli okul öncesi eğitimde fiziksel donanım ve düzenleme, tüm gelişim alanlarının desteklenmesi, öğretmen-çocuk iletişimi ve ailenin eğitime katılımı önemli rol oynar.

Çocukların gelişimin en hızlı olduğu ve çevrelerinden en fazla etkilendiği dönem olan erken çocukluk döneminde ebeveynlere ve öğretmenlere büyük rol düştüğünü vurgulayan uzmanlar, bu dönemde çocuğun gelişimi için destekleyici bir çevre yaratmanın büyük önem taşıdığının altını çiziyor.

Özellikle çocukların hareket etmeleri, deneyler yapmaları ve tek başlarına ve grup halinde çalışabilmelerinin etkin öğrenmeyi getirdiğini savunan uzmanlar, eğitim programlarının gelişimin tüm boyutlarını kapsaması gerektiğini hatırlatıyor.