Uzmanlar okul öncesi eğitimin ilkokul 1,2 ve 3. Sınıflardaki öğretim süreçlerinin yumuşak geçilmesini sağladığını ve eğitim kalitesi açısından önemli olduğunu paylaşıyor.

Okul öncesi eğitimde çocukların aldığı ezbere dayalı olmayan bilgilerin, çocukların yetenekleri ölçüsünde anlayan, kavrayan, öğrenmeyi öğrenmiş, problem çözebilen, karar verebilen, sorumluluk alan, sorgulayan, kendisi ile barışık kuşaklar yetişmesinde büyük önemi olduğunun altını çizmekte fayda var.

Eğitim hayatı boyunca nitelikli işlevsel rehberlik anlayışının zorunlu olduğunu kaydeden uzmanlar, hem okul öncesi hem de ilk okul eğitiminde çocukların bireysel değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin tanınması, eksik ve yetersiz oldukları yanlarının geliştirilebilmesi için adımlar atılmasını sağlayacak etkinliklerin planlanmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Okul öncesi eğitimin ilkokul eğitimi öncesinde çocuğa bağımsızlığı aşılayan, aktif katılımı sağlayan, kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirebilen, bireysel farklılıklara duyarlı, çocuğun gelişim düzeyine uygun bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırıldığı kaliteli bir eğitim süreci olduğunu hatırlatmakta fayda var.