Bize gündelik hayatta sıradan gelen pek çok davranışımıza, yapacağımız işe, kullanacağımız mekâna, karşılıklı ilişkilerimize yön veren çok sayıda kural var.

Trafik kuralları, nezaket kuralları, yarışma kuralları ve belki de oyun kuralları bu kuralların sadece bazılarından. Hayatımızı düzenleyen bazı kurallar açık ve anlaşılırdır ve yazılı olarak düzenlenmiştir. Bazıları ise kesinlik içermez ve yazılı değildir. İşte söz konusu bu kurallar toplumdan topluma, kültürden kültüre ve kişiden kişiye bile değişiklik gösterebilir.

Kurallar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte, ister yazılı olsun isterse sözlü olarak ifade edilsin kuralların temel amacı düzeni sağlamak, dengeli, kestirilebilir ve güvenli bir ortam yaratmaktır. Düzenin olduğu yerde ancak verimlilik, üretkenlik, kişi hak ve özgürlüklerinden bahsedilebilir.

Kurallara uymayı yasa, otorite, toplumsal baskı ve eğitim gibi çeşitli yollarla sağlamak mümkündür. Elbette ki bu yollardan en etkili yolun eğitim olduğunu dile getirmek gerekiyor. Çünkü cezai yaptırım ne denli büyük olursa olsun eğer kurallar içselleştirilmezse, bu cezai yaptırımın herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.

Bu nedenle altını çizmek gerekir ki; toplumsal yaşantının devamını sağlayan kuralları en iyi şekilde öğreten yer önce aile sonrasında da okuldur.

Okulu yalnızca öğrenme amacı güden bir kurum görmek doğru değildir. Okul öğrencilerin aynı zamanda ortak bir yaşamı paylaştığı toplumsal bir ortamdır. Bu ortamda öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personellerin davranışlarını yönlendiren belli kurallar söz konusudur. Öğrenciler aile ortamı dışında ilk kez bu kurallarla okulda karşılaşırlar. Okuldaki kurallara uymak zorunda olduklarını öğretmenlerinin de ışığında zamanla öğrenirler.