0-6 Yaş Oyun Grubu

Çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği dönem olan 0-6 yaş aralığında yerinde duramıyor. Peki, çocuğunun sosyalleşmesini de destekleyerek oyun grupları sayesinde bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini hem eğitici hem öğretici zamanlara dönüştürmeye ne dersiniz?

Oyun Grubumuzda Neler Var?

  • RİTİM ATÖLYESİ
  • OYUN ATÖLYESİ
  • RESİM ATÖLYESİ
  • PERKÜSYON ATÖLYESİ
  • DRAMA ATÖLYESİ

RİTİM ATÖLYESİ

Yeryüzünün en eğlenceli grup aktivitelerinden birisidir. Çocuklarımızın bu atölyede birlikte gerçekleştireceği etkinlikler hem öğrenim süreçlerine katkı sağlayacak hem de sosyal gelişimlerini en üst düzeye çıkaracaktır. Bizim ritim atölyesi çalışmalarımız haftanın belirli gün ve saatlerinde çocuklarımızın eğitim periyotlarına uygun zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Mevcut çalışmalara dahil olabileceğiniz gibi, dilerseniz kendi arkadaş grubunuzun çocukları ile birlikte ritim atölyesi seansları da düzenleyebiliriz. Tüm ders ve atölyelerimizde olduğu gibi, ritim atölyesi çalışmalarına da uzman ve deneyimli eğitimciler liderlik etmekte ve eğlenirken doğru bilgiler kullanılması sağlanmaktadır.

OYUN ATÖLYESİ

Çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Yetişkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesi, oyalanması, başlarından savmak için bir uğraş olarak görürler, oysa oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Çevresini, bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir. Oyun atölyemizde çocuklarımız kendi yaş grupları ile uzmanlar eşliğinde oynayacaktır.

RESİM ATÖLYESİ

Çocukların gelişim sürecinde sosyal ve kültürel faaliyetler ilgilenmeleri, gerek eğitimciler gerekse çocuk gelişimi uzmanları tarafından özel olarak tavsiye edilir. Zira özellikle resim ve el sanatları gibi alanlarda yaratıcılık kabiliyetlerinin gelişecek olması nedeniyle, ciddi bir fayda alanı söz konusudur. Çocuk Resim Atölyesi çalışmaları da bu noktada öğrencilerin, sıkılmadan ve bir disiplinin parçası olmaları gerekmeden sonuç elde edilebilen, nitelikli çalışmalar olmaktadır. Çocukların erken yaşlardan itibaren resim sanatına yönlendirilmesi mesleki bir çalışma değil, meslek dışı bir uğraştır ve bu noktada öncelikle çocuğun mental gelişimine katkı sağlaması bakımından değerli olduğundan söz edilebilmektedir.

PERKÜSYON ATÖLYESİ

Perküsyon, kelime anlamı itibariyle vurmalı çalgıları grubunun genel ismidir. Bu grup içerisine Türk perküsyonlarından, Latin, Afrika ve Asya sazlarına kadar pek çok enstrüman girebilmektedir. Bizim perküsyon atölyesi çalışmalarımızda, beden perküsyonunun yanı sıra bir çok yöresel perküsyon girmektedir. Esasında bu etkinliklerde esas amaç bir arada çalışmak ve grup halinde olabilmeyi amaçlar. Çocuklarımız uzmanlarımız ile birlikte perküsyon çalışmaları yapmaktadır.

DRAMA ATÖLYESİ

Çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor. Çocuğun , kendi bedenini tanımasına yardımcı olur , dikkatini toplamasını sağlar. Bunların yanı sıra oyun , çocuğun çevreyi gerçek yönleriyle tanıma ve araştırmasını , yetişkin rollerini gözlemlemesini , karar verme ve mantık yürütme yeteneğini geliştirmesini sağlar. Çocuk , oyun sayesinde fazla enerjisini iyi yönde kullanmayı öğrenir.

0549 570 80 68
HEMEN BAŞVUR
0212 572 05 53