Robotik Kodlama dersleri artık Nar Sanat Anaokulu’nda!

Peki Ama Neden Kodlama Eğitimi?
Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin yada edinilen yeteneklerin daha kalıcı olduğu yadsınmaz bir gerçek. Kodlamanın ileri yaşlarda bizlere kattıkları düşünüldüğünde çocuk yaşta bu kazanımları edinmenin ne kadar değerli olduğunun altını çizmekte fayda görüyoruz.

Çocukların analitik düşünme yeteneklerini geliştirecek ve bu alanlara daha fazla ilgi duymalarını sağlayacak STEM eğitimi ayrıca matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.

NEDEN KODLAMA ÖĞRENİLMELİ?
Günümüzde tüm dünyada, artık kodlama bilgisayar programcılığı eğitimi çok büyük önem kazanıyor.

Çünkü analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi yeni becerilerin, farklı uygulamaların eğitim sistemine, çocuklarımızın gelişimine dahil edilmesi gerekiyor. Öyleyse; Kodlama için öğren, öğrenmek için KODLA!

Detaylı Bilgi: 0212 572 05 53