Antisosyal kişilik 5-6 yaşlarında ortaya çıkıyor

  • 0 comments

Uzmanların en sık üzerinde durduğu kişilik bozukluklarından biri psikopat veya sosyopat ismiyle bilinen antisosyal kişiliktir. Uzmanlar antisosyal kişilik bozukluğunun 5-6 yaşlarda kendini göstermeye başladığını ifade ederken, sosyopatlığın bencil, kendi çıkarlarını ve o andaki zevkinden ve doyumundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen bir kişilik olduğunun altını çiziyor. Bu kişilerin hiç kimseye bağlılık ve sorumluluk göstermediğini kaydeden uzmanlar,

Read more