ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

  • 0 comments

Beynin bazı fonksiyonlarında gerçekleşen aksamaların varlığını gösterir fakat bir hastalık tipi değildir. Değerlendirmeye alınırken özel ve farklı bir durum olduğu gerçeği vardır. Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir? 1. Herhangi bir şeyi isimlendirirken sözcük bulmada zorluk çekmek. 2. Yaşından daha az sözcük dağarcığına sahip olmak. 3. Yüklemlerde yani sonuç ve eylem belirten kelimelerde zorlanmak.( gitmek, gelmek, almak

Read more

Öğrenme güçlüğü nedir?

  • 0 comments

İnsanı diğer canlılardan ayıran ve toplumsal bir varlık yapan en önemli özelliklerden birinin öğrenme yeteneği olduğunun altını çizen uzmanlar, insanın öğrenme sırasında bilgi kazanırken bir takım güçlüklerle de karşılaşabileceğini hatırlatıyor. Söz konusu bu sorunların öğrenme güçlüğü olarak nitelendirildiğini belirten uzmanlar, öğrenme güçlüğü bulunan çocukların, fiziksel açıdan normal çocuklardan pek fazla ayrılıkları olmadığını kaydediyor. Genelde normal

Read more
çocuklarda disleksi

Disleksi Tanısı Olan Çocukların Ailelerine Öneriler

  • 0 comments

Disleksi, bir zeka geriliği değildir. Disleksi tanısı almış olan çocukların öğrenme potansiyelleri vardır, ancak öğrenme stilleri ve süreleri diğer çocuklara göre farklı olabilir. Bu nenle çocuğu disleksi tanısı almış olan ailelerin telaşlanmasına, paniğe kapılmasına, çocuğunda bir yetersizlik ya da gelişimsel sorun olduğunu düşünmesine gerek yoktur. İlk etapta yapılması gereken, var olan bu durumu kabul edebilmektir.

Read more