Anne baba tutarsızlığı çocuğun davranışlarını olumsuz etkiler

  • 0 comments

Yapılan araştırmalar ebeveynlerin tutarsız davranış sergilemesinin çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar “tutarsız anne baba tutumu”nu tanımlarken; anne ve babanın çocukla ilgili farklı farklı kararlar almasını, bugün bir konuyla ilgili bir karar alıp yarın o kararlarını değiştirmesini ve söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasını kastediyor. Çocukların ebeveynlerinin davranışlarını rol model aldıklarını dile getiren uzmanlar,

Read more