Yaratıcı Drama etkinliklerinde hangi özellikler bulunmalı

  • 0 comments

Yaratıcı Drama uygulaması boyunca ilk yönergeyi veren, değerlendiren ve yeniden uygulayan kişi olan öğretmenin sorumluluğu büyüktür. Öğretmen yaratıcı drama etkinliklerinin tüm aşamalarında, grubun algısını açık tutmalı ve kontrol altında tutabilmelidir. Yaratıcı Drama Öğretmeni etkinliğin konusunu belirlerken pek çok önemli noktayı göz önüne alır. Grupta yer alan çocukların düzeyine uygun, merak uyandıracak, mutluluk ve sevgi aşılayan,

Read more