Yapılan araştırmalar bireylerin hayatta kalabilmesi için, gerekli yeterlilikleri oluşturmasının şart olduğunu ortaya koyuyor.

Peki ama yeterlilik nasıl oluşur?

Uzmanlar bireyin yeterliliklerinin oluşmasının altında çeşitli etkenlerin yattığının altını çiziyor. Bunların başında genetik faktörlerin bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, kalıtımsal bu faktörlerin zaman ile pekiştirilmesinin de önemli olduğunu hatırlatıyor.  Ayrıca gelişim görevlerini yapabilecek olgunluğa erişilebilmesi,  kendisini etkileyen çevre ile etkileşim halinde bulunabilmesi de bireyin yeterliliklerini oluşturabilmesi için önemli mihenk taşları arasında bulunuyor.

Öğrenmenin bir çevrede oluştuğunu, çevrenin ise birey için yalnız aile olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, çocuklar için okulunda büyük etkisi olduğu üzerinde duruyor. Elbette ki çocukların okul dışı çevresinde öğrendiklerinin, okulda öğrendiklerini de etkilediğini hatırlatmakta fayda var.

Uzmanlar bu bağlamda üzerinde durulması gereken noktalardan birinin çocuğun yeri olduğunu ifade ediyor.

Anne – babanın ve ailedeki kişilerin çocuğa ve çocuğun da bu kişilere karşı tutumları, ilişkileri çocuğun ailenin içindeki yerini belirliyor.

Çocuğun aile içindeki sırası, ona karşı ebeveynlerin ve aile içindeki kişilerin ilişkilerini ve tutumlarını göstermede önemli bir etkendir. Ailenin tek çocuğu, büyük, küçük ve ortanca çocuğu olmanın verdiği kişilik özellikleri çocukların eğitiminde de büyük rol oynamaktadır.

Ailenin tek çocuğu var ise, ailenin tüm bireylerinin ilgisi bu çocuk üzerinde toplanacaktır. Hele bu aile kalabalık bir ailesi ise, yani evde hala, teyze, nine gibi akrabalar da varsa bu durum çocuğun zararına olabilir. Çünkü şefkat ve sevgi bolluğu da çocukları sıkıntıya sokar.  Çocuğun her işini başkalarına yaptırması, aşırı koruyuculuk altında olması baskı hissetmesine neden olur. Ailenin tek çocuğu olarak büyüyen çocuklar, bağımsızlık kazanamazlara ve aşırı derecede şımarık olabilirler. Okulda böyle çocuklar arkadaşları tarafından dışlanabilir ve toplumsallaşmada bocalama yaşayabilirler.

Bütün bunları üzerine birde ailenin tek çocuğu, istemeden doğmuş, geç evlilik yüzünden veya diğer başka nedenlerle zorla elde edilmişse, anne veya babanın biri ile yalnız kalmışsa, kişilik yönünden daha ağır baskı yaşayabilir.

Baskıdan kurtulabilmek ve hayata daha iyi hazırlanabilmek için “ailenin tek çocuğunun” mutlaka ailesi dışında da bir dünya olduğunu fark etmesi gerekmektedir.  Bunun içinde kendi yaşıtlarıyla bir arada olabileceği ve hayatı öğrenebileceği bir okul öncesi eğitime başvurmak şarttır.